Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido SORECH

SORECH

Catalán. De ... un roque escaqueado de ... Sello de Ponç de Sorech, a. 1323. [F. de Sagarra].
Catalán. De ..., un roque de ... Sello de Pons de Sorech, a. 1323. [F. Doménech i R.].