Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido PODA

PODA

Catalán. De ..., una podadera de ... Sello de Francesc Poda, a. 1346. [F. Doménech i R.] [F. de Sagarra].