Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido GAROVARDES

GAROVARDES

Catalán. De ... un ánade de ... Sello de R. Garovardes, a. 1370, Arx. Cap. de Barcelona. [Ll. Doménech i M., ms].