Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido FOLCH

FOLCH

Catalán. De ..., tres faixes de ... De un sello de Felip Folch, a. 1592. [F. de Sagarra] [F. Doménech i R.].
Catalán. De ... un pájaro de ... Sello de Berenguer Folch, a. 1354. [F. de Sagarra] [F. Doménech i R.].
Catalán. De Vic. Cuartelado: 1º y 4º, de ... una hoguera flameante de ...; 2º y 3º, de ... un león pasante de ... Sello de Jaume Folch, a. 1595. [F. de Sagarra].