Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido FALZET

FALZET

Catalán. De ..., una venera de ... Sello de Galcerán Falzet Carbó i Ombau, a. 1509. [F. de Sagarra] [F. Doménech i R.].