Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica del apellido EZPRATS

Significado del apellido EZPRATS

Val. De Orihuela. De gules, tres rosas de oro. Blasón de mossen Guillem de Exprats, a. 1272. [R. M. DE VICIANA]. (-> Esprats).