Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido EZPRATS

EZPRATS

Val. De Orihuela. De gules, tres rosas de oro. Blasón de mossen Guillem de Exprats, a. 1272. [R. M. DE VICIANA]. (-> Esprats).