Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido DESTOUS

DESTOUS

Catalán. De ..., un ocell de ... Del sello de Ramon Destous, a. 1353. [F. DE SAGARRA] [F. DOMÉNECH I R.].