Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido DESNOGUER

DESNOGUER

Catalán. De ..., un nogal de ... Sello de Ramón Desnoguer, a. 1345. [F. DE SAGARRA] [F. DOMÉNECH I R.].