Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido CASCALLS

CASCALLS

Catalán. De ..., una mata de adormidera de ... Del sello de A. de Cascalls, a. 1345. [F. Doménech i R.]. (-> Cascall, Cascayls).