Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido BELLSOLEI

BELLSOLEI

Catalán. De ..., un sol de ... Sello de Bernat Bellsoley, a. 1366. [Ll. Doménech i M., ms].