Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido BANCELLS

BANCELLS

Catalán. De ... un pájaro de ... Sello de Pere Bancells, s. XV, Arxiu Municipal de Girona. [Ll. Doménech i M., ms].