Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica del apellido ALQUIXIMI

Significado del apellido ALQUIXIMI

Catalán. De ..., una ala bajada de ... Sello de Pere Alquiximi, a. 1356, Arx. Cap. de Barcelona. [Ll. Doménech i M.]. (-> Alquixem).