Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido ALQUIXIMI

ALQUIXIMI

Catalán. De ..., una ala bajada de ... Sello de Pere Alquiximi, a. 1356, Arx. Cap. de Barcelona. [Ll. Doménech i M.]. (-> Alquixem).