Libro de armoria

Heraldica apellido
SA VILA
SA VILA
Catalán. De ... una águila con las alas extendidas. Sello de Sanxo Sa Vila, a. 1357, Arxiu Real de Barcelona. [Ll. DOMÉNECH I M., MS].