Libro de armoria

Heraldica de la corona de Aragón

Heraldica de apellido DALENAT

DALENAT

Catalán. De ..., una ala de ... Del sello de Hilari Dalenat, a. 1372. [F. DE SAGARRA] [F. DOMÉNECH I R.].