Glosario heráldico casco de condestable

Escudo heraldico casco de condestable

heraldica casco de condestable

casco de condestable

1. Similar al del Duque. (V. Casco de Duque).