Glosario heráldico afrontados

Escudo heraldico afrontados

heraldica afrontados

afrontados

1. Dícese de toda figuras, principalmente animales, que están colocadas frente a frente.

Leones afrontados

Afrontados. Palacio dei Priori. Florencia. Italia. (Aportación anónima).